Kurumlar vergisine yüzde 5 artış öngörülüyor

AK Parti’nin sunduğu teklife göre; yüzde 20 olan kurumlar vergisinin bu yıl yüzde 25’e çıkarılması öngörülüyor.

AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan 18 maddelik torba kanun teklifi ile halen yüzde 20 olan kurumlar vergisinin, 2021 yılı için yüzde 25’e çıkarılması, 2022 yılında ise yüzde 23’e çekilmesi öngörülüyor.

Yürütme ve yürürlük maddesi dahil 18 maddeden oluşan torba kanun teklife göre, yiyecek, içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, Mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, Nisan ve Mayıs aylarında günlük 50 lira ödenecek. Ayrıca bu iş kolunda halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de günlük destek tutarı 50 liraya çıkarılacak.

This is box title
Yine yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren, 2021 yılı Mart ayı itibarıyla iş akdi bulunan personel için Mart ve Nisan aylarında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, SGK’ya ödenecek tüm primlerden mahsup edilecek.
Tarım Kredi’ye olan borçlarla ilgili düzenleme

Çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan ve 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılan tarımsal kredile borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilecek.

Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların pazarlık usulüyle satışına imkan sağlanacak.

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak, menkul ve gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkan sağlanıyor.

Alkollü içkilerin komisyoncu veya konsinye işletmelere satışında vergilendirilmesi hükme bağlanıyor.

Zaman aşımı sebebiyle TMSF’ye devredilen, mevduat, katılım fonu ve alacakların, sahipleri tarafından başvurulması halinde iadesini öngören bir düzenleme yapılıyor.

This is box title
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay ve dönemler için geriye dönük, prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşvikleri, destek ve indirimler başka prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

Madde gerekçesinde, geriye dönük teşvik uygulamalarının Hazine’nin fon yükünü artırdığı ve uygulamada karmaşaya neden olduğu ifadeleri yer aldı.

Hareket olmayan yatırım hesapları Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne aktarılacak

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılarak, 10 yıldır hareket bulunmayan yatırım hesaplarının, SPK bünyesindeki Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne aktarılması öngörülüyor. Madde gerekçesinde, sözkonusu kaynakların piyasa dışında atıl kaldığı kaydediliyor.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: